ورود


صفحه ورود به سیستم مدیریت بازاریابان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ می باشد.

کابرد های سیستم :

ارسال و دریافت پیام بین مدیریت مجموعه و بازاریابان

بررسی گزارشات بازاریابان و ویرایش آن ها تا قبل از بسته شدن

ایجاد یادآوری برای نمایش در باکس یادآوری ها

و...